Skip to main content

Bilişim Teknolojileri Nedir? Amaçları Nelerdir?

Bilişim teknolojileri kavramını tam olarak anlayabilmemiz için bilgi, iletişim ve teknoloji kavramlarını öğrenmemiz gerekiyor. Bilgi: Öğrenme, araştırma veya gözlem yolu ile elde edilen gerçek, İnsan zekâsının çalışması sonucu ortaya çıkan düşünce ürünü. İletişim: Duygu ve düşüncelerimizi aktarmak, haberleşme. Teknoloji: İnsanoğlunun tasarlayarak ürettiği ya da uygulamaya koyduğu faydalı, faydasız veya zararlı her türlü aletler ve araçlardır. Bilişim teknolojileri: Bilgiye […]

Devamını Oku